Verksamhet

Mitt ansvarsområde som reumatolog gäller följande reumatiska sjukdomar:

  • Reumatoid artrit
  • Spondylartriter (inflammatoriska rygg- och ledsjukdomar)
  • Psoriasis artrit
  • Olika artritformer
  • Systeminflammatoriska sjukdomar
  • SLE
  • Vaskuliter
  • Polymialgia rheumatica, Temporalis arterit
  • diagnostik, behandling och uppföljning av följande reumatiska tillstånd (det som är till höger, Reumatoid artrit etc)
  • diagnostiskt stöd vid olika tillstånd där man misstänker inflammation och där gränsdragning mellan inflammatoriska och icke-inflammatoriska reumatiska tillstånd kan vara svår

Vad erbjuder vi?

Handläggning av mjukdelsreumatiska besvär samt olika smärttillstånd i rörelseapparaten utan inflammation tillhör inte mitt ansvarsområde.

Jag kan även ge diagnostiskt stöd vid olika tillstånd där man misstänker inflammation och där gränsdragningen mellan inflammatoriska och icke-inflammatoriska reumatiska tillstånd kan vara svår.

Som patient betalar du samma avgift som när du besöker sjukhusspecialister, det vill säga 300 kronor. Frikort gäller. Reseersättning gäller.