Go to Top

Tandingrepp och reumatisk sjukdom/bromsmediciner

Inget uppehåll med bromsmediciner behövs vid behandling med LARM inklusive biologiska läkemedel. Ingen antibiotikabehandling utifrån reumasjukdom/behandling, tandläkare bedömer dock om du behöver antibiotika på ”tandindikation”. Undantag är patienter som har ledproteser eller hjärtklaffproteser – i de fallen är det tandläkare som ansvarar för lämplig antibiotikabehandling.