Go to Top

Operation och bromsmediciner

Gällande ortopediska operationer finns det överenskommelse mellan reumatologen och ortopeden – skrivna rutiner finns hos ortoped som skall operera dig. Du fortsätter med alla bromsmediciner fram till operation därefter uppehåll efter operation 1-2 veckor beroende på sårläkning och vilken medicin du står på.

Står Du på magnecyl (Trombyl) eller NSAID (Ipren, Pronaxen, Voltaren ocv) är det operatörens ansvar att meddela dig hur länge innan operation du skall sluta med dem.