Go to Top

Influensa vaccination och reumatisk sjukdom

Socialstyrelsen rekommenderar årlig vaccination mot säsonginfluensa för patienter med aktiv reumatisk inflammatorisk sjukdom som behandlas med bromsmediciner/kortison som i sin tur påverkar immunförsvaret.

Undantag är patienter med SLE under pågående skov – här skall vaccination diskuteras med reuamtolog.