Go to Top

Graviditet och bromsmediciner

Planera graviditet och diskutera med din läkare ifall du står på bromsmediciner. Som regel måste man göra uppehåll med bromsmediciner (Methotrexate, Imurel) 3 mån. innan graviditet planeras. Om det finns starka indikationer för behandling få man stå på Salazopyrin, Plaqenil, Sandimmun och även Imurel dock skall vinster med behandling överväga eventuella biverkningar/påverkan på fostret.

Biologiska läkemedel fortsätter du med fram tills graviditet upptäcks, gäller Enbrel, Humira, Remicade. För övriga biologiska läkemedel finns det restriktioner på några månader.