Go to Top

Frågor & Svar

Tandingrepp och reumatisk sjukdom/bromsmediciner

Inget uppehåll med bromsmediciner behövs vid behandling med LARM inklusive biologiska läkemedel. Ingen antibiotikabehandling utifrån reumasjukdom/behandling, tandläkare bedömer dock om du behöver antibiotika på ”tandindikation”. Undantag är patienter som har ledproteser eller hjärtklaffproteser – i de fallen är det tandläkare som ansvarar för lämplig antibiotikabehandling.

Bromsmediciner

Grupp av antiinflammatoriska mediciner som har djupgående effekt på immunförsvar, bromsar upp reumatisk inflammatorisk sjukdom och följden blir att symptomen minskar/försvinner och risken för skador i leder/andra organ minskas. Svensk benämning är LARM (långsam verkande antireumatiska mediciner). Det tar ett par månader tills effekten märks. Medicinering med LARM monitoreras med kliniska kontroller och provtagning som sker på VC eller i samband med kliniska kontroller. Till LARM tillhör Methotrexate, Metotab, Arava, Imurel, Salazopyrin, guldsalter, malariamediciner, Sandimmun, biologiska läkemedel osv.

Operation och bromsmediciner

Gällande ortopediska operationer finns det överenskommelse mellan reumatologen och ortopeden – skrivna rutiner finns hos ortoped som skall operera dig. Du fortsätter med alla bromsmediciner fram till operation därefter uppehåll efter operation 1-2 veckor beroende på sårläkning och vilken medicin du står på. Står Du på magnecyl (Trombyl) eller NSAID (Ipren, Pronaxen, Voltaren ocv) är det operatörens ansvar att meddela dig hur länge innan operation du skall sluta med dem.

Influensa vaccination och reumatisk sjukdom

Socialstyrelsen rekommenderar årlig vaccination mot säsonginfluensa för patienter med aktiv reumatisk inflammatorisk sjukdom som behandlas med bromsmediciner/kortison som i sin tur påverkar immunförsvaret. Undantag är patienter med SLE under pågående skov – här skall vaccination diskuteras med reuamtolog.  

Amning och bromsmediciner

Samma policy som vid graviditet och bromsmediciner.

Graviditet och kortison/Prednisolon

Alla mediciner som du tar när du är gravid går över till barnet. Låga kortisondoser under begränsad tid påverkar dock inte barnet/fostret och kan användas ifall reumatisk sjukdom kräver det. Bäst är att ge kortison direkt i leder som är inflammerade.

Graviditet och bromsmediciner

Planera graviditet och diskutera med din läkare ifall du står på bromsmediciner. Som regel måste man göra uppehåll med bromsmediciner (Methotrexate, Imurel) 3 mån. innan graviditet planeras. Om det finns starka indikationer för behandling få man stå på Salazopyrin, Plaqenil, Sandimmun och även Imurel dock skall vinster med behandling överväga eventuella biverkningar/påverkan på fostret. Biologiska läkemedel fortsätter du med fram tills graviditet upptäcks, gäller Enbrel, Humira, Remicade. För övriga biologiska läkemedel finns det restriktioner på några månader.

Infektion och bromsmediciner

Vid infektion med feber, allmän påverkan och när du äter antibiotika/penicillin för infektion – skall du alltid göra ett uppehåll med dina bromsmediciner såsom Methotrexate, Metotab, Imurel, Sandimmun, Arava, Sendoxan eller biologiska läkemedel. Däremot kan du fortsätta med Salazopyrin, Plaquenil och din kortison (Prednisolon) samt värktabletter och inflammationshämmande (Pronaxen, Ipren, Diklofenak och liknande mediciner). Vid lättare förkylning kan du fortsätta med bromsmediciner.